ABAlsoArrow
IngramTD
Bizon logo
Bizon logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PROGRAMBIZON.PL („PORTAL”) WRAZ Z POLITYKĄ PLIKÓW COOKIES STOSOWANYCH W PORTALU

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Pakaya danych osobowych użytkowników Portalu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO).

1. Administrator danych osobowych 

Pakaya Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 15 02-792 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000398004 nip 521-36-09-650 (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: rodo@pakaya.pl 

2. Uprawnienia Użytkownika 

Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach wymienionych w ustępie 3 poniżej.
 
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, o ile przetwarzane są na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto jeśli dane przetwarzane są w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na tej podstawie przed wycofaniem zgody. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna 

 • Obsługa portalu

  Podstawa prawna przetwarzania: umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na możliwości korzystania z jej funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  Okres przetwarzania: do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z z umowy 

 • Analiza sposobu korzystania z Portalu

  Podstawa prawna przetwarzania: zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Okres przetwarzania: do momentu
  Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Może to utrudnić działanie niektórych funkcji Portalu. 

 • Optymalizacja korzystania z Portalu

  Podstawa prawna przetwarzania: zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Okres przetwarzania: do momentu wypowiedzenia umowy w zakresie zoptymalizowanego poprzez plik cookies sposobu korzystania wyrażonego poprzez usunięcie pliku cookies z przeglądarki.
  Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Może to utrudnić działanie niektórych funkcji Portalu. 

 • Dodatkowo

  Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby udziału w programach, konkursach i promocjach realizowanych przez lub na rzecz marki DELL. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją takich akcji zawarte są w ich regulaminach. 

4. Profilowanie

Administrator nie prowadzi procesu profilowania Twoich danych osobowych.

5. Bezpieczeństwo danych 

Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

6. Pliki cookies i inne zbliżone technologie 

Portal korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) i innych zbliżonych technologii. Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika Portalu (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Portalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach zapamiętywania Twojej sesji na podstawie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci korzystania z funkcjonalności Portalu w sposób najbardziej zoptymalizowany dla użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz statystycznych o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, w każdej chwili możliwe jest usunięcie plików cookies oraz blokowanie wykorzystania plików cookies w przyszłości.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca szczegółowe informacje o rodzajach, funkcjach oraz czasie przetwarzania danych przez poszczególne pliki. 

Nazwa pliku

Rodzaj pliku

Opis funkcji

Czas przetwarzania

companyId

cookie

Zapisanie identyfikatora firmy na etapie tworzenia konta, lub przejścia do strony aktywacji konta. W przypadku braku identyfikatora firmy, użytkownik nie będzie mógł przejść do strony aktywacji konta.

7 dni

token

cookie

Token jest generowany po zalogowaniu się do portalu. Jest on wykorzystywany do autoryzacji użytkownika w celu uzyskania dostępu do zasobów portalu. Token jest przechowywany w pliku cookie, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do zasobów portalu, bez konieczności ponownego logowania się do portalu.

365 dni

fromPanel

cookie

Zapisanie informacji o tym, czy użytkownik został przekierowany do strony weryfikacji profilu z panelu administratora, czy z formularza rejestracyjnego.

1 godzina

bizon-consent

localStorage

Zapisanie informacji o tym, czy użytkownik rozumie, że dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na użycie ciasteczek. Na podstawie tej informacji strona wyświetla lub nie baner informacyjny mówiący o plikach cookie.

bezterminowo

Google Analytics

ga , gid 

Służy do rozróżniania użytkowników oraz przechowywania stanu sesji

2 lata

7. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Podmioty przetwarzające są to nasi pracownicy i współpracownicy, biuro księgowe, obsługa technologiczna Portalu, partnerzy handlowi, a także partnerzy z branży reklamowej czy usługowej.

Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. zaufanych partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnymi zasadami przekazywania danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne wprowadzone rzez Komisję Europejską 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.